Ringesamvær

 

Det er ikke akkurat slik at de tar selvkritikk og mener at dette var deres ansvar. Isteden mente denne ansatte i ETS barnevern at JEG burde ringt og etterspurt nummeret.
Det virker ikke akkurat som at han har noen forståelse for hva dette påførte barnet mitt, og heller ikke hva dette påførte meg og at dette ble en ny situasjon som ga mistillit, såre følelser og sinne mot ETS barneverntjeneste.. Eller kanskje han nettopp var veldig klar over alt dette her, kanskje allerede da brevet uten tlfnr ble laget…?

 

 

Reklame

Diagnoser og kognitive svakheter

 

Hvis mennesker har naturlige biologiske reaksjoner på redsel og frykt, betyr det at dem er kognitivt svak eller at dem har personlighetsforstyrrelser?

Hvorfor tilbys ikke hjelp i grupper med andre foreldre og med andre fagpersoner enn barnevernsansatte til å utføre hjelpen?

Hvorfor blir ikke foreldre tilbudt ordentlig utredning før det vurderes omsorgsovertagelse der argumenter at barnevernet mener at foreldre er så kognitivt svak at dem ikke kan være forelder, og/eller har så store personlighetsforstyrrelser, at de ikke kan være forelder.. Uten at det på noen måte er undersøkt om det innebærer fakta, uten at det er satt inn tverrfaglig samarbeid med fagfolk som er kunnskapsrik på like situasjoner, uten om det faktisk er tatt høyde for at barnevernsansatte har behandlet foreldre så dårlig, og også at vi foreldre skremmer hverandre, slik at atferd kommer av naturlige biologiske og psykologiske reaksjoner.

Hvis tiltak ikke fungerer, hvorfor betyr det at det er forelderen som har skyld og mangler, og ikke barnevernspedagogens kunnskap og atferd, selve veiledningen, at de ikke reparerer selve årsaken til problemet men jobber med effekter av årsaker?

Kulefisk

 

 

Da jeg gjorde det grusomme å kalle en fisk for kulefisk, istedenfor å si det latinske navnet……
Jeg nevnte det ikke i videoen selv om jeg hadde tenkt å gjøre det, men jeg undrer meg også over hvordan det er for barnet mitt når de griper inn, når de korrigerer meg, og når de i tillegg kommer med ting som egentlig er helt uforståelig sånn som å snakke latinsk…? Merker han på meg at det knyter seg i meg? Endrer jeg atferd etterpå? Blir det rart for han at barnevernet har en holdning der de bryter inn og er dominerende, føler han at samværene blir veldig trykket og at han mister det gode et samvær egentlig skal være?

ETS har fjernet papirer og strøket ut navn på saksbehandler

ETS har fjernet papirer, henleggelsen, og strøket ut navn på saksbehandler, slik at de kan konstruere en historie helt uten at vi har mulighet til å rette opp i falske påstander.

De forteller ikke tidsrom på tiltak, hvem som utførte dem, kostnader osv.

De nekter også å høre på familie som ønsker navnet sitt fjernet fra en bekymringsmelding hun ikke har vært med å skrive, og få rettet opp i hvordan det egentlig var ifølge henne.
Vi har vært hos politiet, både Evenskjer og Harstad, men de mener det er ETS barnevern sitt ansvar å lytte og legge ved nye opplysninger.

Tannstell

 

Er det virkelig nødvendig å endre på ting som allerede er bra?
Hva er konsekvensen av å kreve endringer på ting som fungerer i familier?

Solbakken mødrehjem har gjort om en uenighet om nårtid man skal pusse tennene, før eller etter frokost, om til: mor pusset ikke tennene til barna, hun glemte det, klarte ikke å følge opp. Hvor pålitelig og seriøst er det?

Videre har barnet som ble pusset tennene hver morgen på i Fjelldal barnehage, og følgelig kan barnehagen bekrefte fine og rene tenner,, fått et sort belegg på tennene etter at ETS bv hentet barnet og før det ankom fosterhjemmet. Hvordan kom belegget på tennene, og var det en spesiell hensikt med det?
Om det i det hele tatt er sant at det var et belegg der

(Jeg sier i videoen at vi ikke pusset tennene på minste siden han var kun 2 måneder, men han var 8 måneder da vi forlot og jeg vil tro tennene hadde begynt å titte frem og følgelig ble pusset)

Engelsk pekebok

 

 

Hvis man har en pekebok på engelsk, da må man være veldig syk og kognitivt svak, og ha en totalt urealistisk oppfattelse av barna sine. Det betyr at man faktisk tror at barna sine, også babyen på 8 måneder, snakker engelsk. Solbakken Familiesenter – 2010.

på den andre siden, fosterhjemmet til mitt 3 barn snakket samisk til babyen, ingen mener det betyr at dem har en urealistisk oppfatning av babyen…

(Jeg sier i starten 2åringen, men mener såklart 2 måneder gammel)

Rotta

 

En veldig voldelig samværsleke, som går ut på å slå rotta helt til den ligger stille og er død og vi har drept den! slik blir det gjenfortalt i rettenav barnevernspedagogen som jobber i ETS barnevern…

Sider til planen din

Her kan du velge hvilket oppsett du vil ha og hvilke sider som skal ligge  hvilken rekkefølge. Siden det er en perm er det fullt mulig å omorganisere når du vil.

Selve planene der du fokuserer på målene dine og hva du må gjøre dag for dag, måned for måned for å nå målene dine og som såklart også inneholder avtaler, påminnelser, aktiviteter og annet utenom selve målområdene i tillegg, må være strukturert, oversiktlig og organisert. Du skal se hva som skal gjøres og til hvilket klokkeslett tydelig. Det skal være bam-bam-bam. Få en god rutine på å skrive ned umiddelbart du får en avtale, og skriv tydelig.

Måneder 1
En rute per dag for dager.

Uker 1
Dagene er inndelt i 3 deler for å lettere organisere

Uker 2
Dagene har en stor firkant for mest mulig plass og frihet

I sidene under handler det mer om kreativitet, finne løsninger, utvikling, jobbe med det som er vanskelig, jobbe med det som er godt, rydde i kaoset av hendelser og følelser, planlegge, skape. Her vil noe være strukturert og ordentlig med en gang du jobber med det, mens andre ting må du bare la rase ned fra hjernen og ut i fingrene dine og la det komme på papiret, for å så rydde i det etterpå for å skape oversikt og utvikling.

Tankekart/løse bobler
Her kan du fylle ut, trekke streker om du ser sammenhenger, få med mange ulike små deler av et stort bilde. Veldig greit for å «spinne av deg tanker». Det kan bli ryddig, eller rotete, det viktigste er å få tankene ut og ned på papiret

Trekanten
Jeg tenkte på navn, og hadde forslag som Behovstrekanten, rettighetstrekanten, samarbeidstrekanten og planleggingstrekanten.  Men den kan brukes på så uendelig mange måter til å fremme sider av saken til alle de 4 partene som er involvert; Barnet, Familien (jeg har skrevet foreldre, men burde skrevet familie siden dette også gjelder besteforeldre, søsken osv), fosterhjem og barnevernet. Det som er bra med den er at den viser at vi er tre parter som må samarbeide om barnet som er i midten, familie, barnevern og fosterhjem. Den viser også at alle tre partene er like viktig for barnas hverdag og muligheter. Jeg har tegnet piler på den nederste pyramiden for å vise at handlinger fra en av foreldre, barnevernet og fosterhjem vil påvirke de andre partene, og også barnet selv om det ikke er tegnet piler inn og ut fra barnet mot alle hjørnene.

Det som gjør meg sorgfull er at barnevernet og fosterhjemmet sitter med tyngden nederst, de sitter der trekanten er forankret i bakken, og om man trekker sammenligninger med Maslows pyramide, så sitter de der på den største og grunnleggende plassen som handler om liv eller død, de har makten til å bestemme, per i dag også makten til å konstruere og gjøre skade, mens den som sitter på toppen ikke kan forhindre det.

Men nå skal jeg ikke surre oss ned i sorg, frustrasjon og sinne, vi kan heller fokusere på hva vi kan bygge opp ved å bruke pyramiden. Vi kan bruke den til å sitte å jobbe med egne tanker, for å skrive en søknad, for å skrive en tekst, for å planlegge et samvær, planlegge en rettsak osv. i hver sin del av trekanten kan du skrive hva du tror er alle parters behov, alle parters meninger, alle parters fremtidsutsikter, alle parters muligheter til å skape endring, alle parters oppgaver ifht til å skape en bra situasjon osv og se hva som er likt, hva som er ulikt, hva som er med på barnets behov, hva som kræsjer med det, hva hver enkelt må gjøre, utviklingspotensiale osv.
Kanskje etterhvert som du blar deg bakover i gamle trekanter så ser du en endring i ting, som kan være viktig å få med seg. F.eks Fosterforeldre som blir mer negativt eller positivt innstilt til deg og hvilke konsekvenser det har. Kanskje du kan se et mønster og ta det opp i retten for å vise at ikke all skyld ligger på deg, eller finne en løsning som gagner deg og barnet.

Din egen plan

En god plan er halve jobben

Trykk her for å komme inn på google docs hvor du kan skrive ut planen og sette i perm. Her er det mest fokus på plan i forbindelse med målene dine! Den burde alltid ligge fremst i permen.
Og mens man jobber mot å nå viktige mål, så er såklart hverdagen med oss med alt sitt, så en god plan for å nå mål har også økologien og hverdagen med seg. Man er i dynamikk med miljøet rundt seg hele tiden. Alt som skjer påvirker deg, og alt du gjør påvirker miljøet ditt.
Trykk her for å komme til ulike versjoner av måneder og ukeplaner, tankekart, inspirasjonssider, idemyldring som du kan skrive ut og putte i permen for å jobbe både mot målene dine, med ditt indre og med saksprosessen.

 

Et mål uten en plan, er bare et ønske

Etter at jeg lærte hvor positivt det er å lage planer, er det blitt en viktig del av livet mitt. Det er en genial måte å få kunnskap om hva som er målene og ønskene dine og hvordan du kan nå dem. Og planene har en uvurdelig verdi for å klare å opprettholde motivasjonen og forpliktelse til å kjempe for målene sine.

Desverre kan barnevernssaker være så harde at man på et vis «glemmer målene sine» mens man kjemper mot alt det vonde en bombarderes med her og nå. Det er menneskelig og en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon.
Men det handler ikke om hvor mange ganger man knekker, men om at man faktisk reiser seg og biter tennene sammen igjen.  Det er umenneskelig det som skjer, det er galskap. Så mye løgner, manipulering og falske anklager, du har all grunn til å bli utslitt og utbrent, for det er ren terror. Men vet du,  jeg har troen på deg, du klarer dette! For det er barna dine det handler om.
Det å ha en eller flere planer som en vennlig hånd som dytter deg fremover når du har lyst til å  gi opp, som vennlig minner deg på hva du har å kjempe for, og som minner deg på alt det vidunderlige du har å tape, det har jeg også troen på.

Planene kan være både korte og lange,men det er viktig at du føler det som et personlig ansvar å gjennomføre dem.
Målene du setter opp må være konkrete og spesifikke, og attraktive. Du må virkelig ha lyst til å nå dem.
De må være målbare. Du må kunne krysse dem ut som delvis eller helt oppnådd, og se progresjonen.
Det er veldig lurt om du kan sette en dato for når du skal utføre handlinger, og når målene skal være nådd. (Ved evaluering kan målene endres, eller det settes ny dato)
Målene må være realistiske. Det er aldri urealistisk å tenke at barnet ditt skal komme hjem en dag, men man må være realistisk på tid, og på hvilket arbeid som må legges ned først, både med deg selv og nettverket ditt.
PPSMARTØ er et av mantraene mine: Personlig ansvar, Positivt formulert, Spesifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt og Økologisk.

Hva er hovedmålet ditt?
Hvilken dato skal målet være nådd?
Hva er delmål på veien? Hvilke delmål oppnås for å komme i posisjon til å nå hovedmålet? Og hva må gjøres for å nå delmålene?
Hva kan du gjøre for å nå målet ditt?
Jeg synes det er greit ålage en årsplan, månedsplan og ukeplan. Og kanskje flere planer for ulike ting som sammen utgjør viktige brikker i det store bildet?
Kanskje en plan for å få barnet ditt hjem? En annen for personlig utvikling?
En annen igjen for å fullføre en utdannelse? En annen for å trene for bedre helse?
Gjør planene personlige. Skriv ned følelsene dine, og hvorfor det er så viktig at du gjennomfører og vinner. I eksempelet her er det kun et kort avsnitt under hovedmål 1 som ikke helt slipper løs alt av følelser. Her er det lov å fokusere mye på følelser og behov du har, det er en viktig del av drivkraften din. Barnets ønsker og behov er jo også viktige for deg, selv om du anerkjenner deg og ditt indre, det ene går ikke på bekostning av det andre. I tillegg er det en ide å skrive ett eller flere brev. Et brev til deg selv, eller et brev til barnet ditt. Det skal ikke sendes, men når du blir sliten, føler at du er helt maktesløs og at de knuser deg uansett hva du gjør, og du bare har lyst til å gi opp, da er det viktig å kunne hente frem dette brevet og lese det, det minner deg på hvorfor du startet å kjempe i utgangspunktet og hvorfor du må fortsette. Og kanskje en dag, når barnet ditt er voksent vil det lese brevet/brevene. Eller at det kommer i avisen. Eller i en historiebok som beskriver en svart del av Norges historie.

Et eksempel på en plan, og punkter:

 

 

Relatert bilde  Bilderesultat for you have to be at your strongest when you're feeling at your weakest

Bilderesultat for never forget what you're fighting for

 


Bilderesultat for learning to pick yourself up

Bilderesultat for i survived because the fire inside meRelatert bilde

Bilderesultat for you can't do it all today but you can do itBilderesultat for fall seven times stand up eightBilderesultat for your goals don't care how you feelBilderesultat for i don't need a weapon i am one

 

Relatert bilde

Bilderesultat for great things never came from comfort zonesBilderesultat for workout mode

 

Bilderesultat for success all depends on the second letterBilderesultat for successBilderesultat for successRelatert bilde

Relatert bilde

Bilderesultat for success

 

 

Relatert bilde

Bilderesultat for be the game changer

Bilderesultat for never give up on something that you can't go a day without thinking about

 

 

 

Bilderesultat for be the game changer

Bilderesultat for think fighting is hard try losing

 

Bilderesultat for winners are not people who never fail

 

Bilderesultat for listen as they say you cant do it

Bilderesultat for listen as they say you cant do it

Bilderesultat for when they say you can't then you have to

Bilderesultat for they told me i couldn't that's why i didBilderesultat for you want me to do something tell me i can't do it

Bilderesultat for do it for the people who want to see you fail

 

Bilderesultat for if you can't beat fear do it scared